Volume 4, Issue 5, September 2016, Page: 68-77
Ernest Hemingway in Albanian Literature
Lirak Karjagdiu, Department of English, Faculty of Philology, University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosovo
Received: Jul. 29, 2016;       Accepted: Aug. 19, 2016;       Published: Sep. 14, 2016
DOI: 10.11648/j.ijla.20160405.13      View  2818      Downloads  93
Abstract
The theme of this paper is not only topical but inspirational and challenging. It is topical given that this is the first paper written in English on Ernest Hemingway’s works in Albanian, which have been translated since 1950s, continued to be translated throughout 1970s, but have been translated much more during the last decade of the past millennium. Furthermore, the theme is inspiring and challenging as despite the presence of a considerable number of Hemingway’s works in Albanian literature, the journalistic and literary critique has either responded with moderately or has even sometimes overlooked his works. Therefore, conscious that Hemingway’s works not only deserve but they require a more profound attention and consideration, we decided to try to shed some light on the reception of his works in Albanian language, literature and culture. The Albanian journalistic and literary journals and magazines have been writing about Ernest Hemingway’s life and works ever since 1960s. “Jeta e re”, one of the most reputable literary journals in Kosova, published different journalistic and literary critiques written by various Albanian and international authors. Therefore, in this paper we will focus on the journalistic and literary critique published in “Jeta e re” but in some other books as well.
Keywords
Ernest Hemingway, Albanian Literature, Albanian Journalistic and Literary Criticism, Reception, Presence
To cite this article
Lirak Karjagdiu, Ernest Hemingway in Albanian Literature, International Journal of Literature and Arts. Vol. 4, No. 5, 2016, pp. 68-77. doi: 10.11648/j.ijla.20160405.13
Copyright
Copyright © 2016 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Reference
[1]
Abrams, M. H, A Glossary of Literary Terms, Halt Rinehart Winston, New York, 1970.
[2]
Bearch, J, American Fiction 1920 – 1940, New York, 1972.
[3]
Brooks, C. and Warren P. W., Understanding Fiction, Appleton – Century-Crafts, Inc. New York, 1953.
[4]
Chase, R., The American Novel and Its Tradition, New York, Doubleday, 1957.
[5]
Hart, J., The Oxford Companion to American Literature, New York, Oxford University Press, 1965.
[6]
High, P., An Outline of American Literature, Longman. London and New York, 1994.
[7]
“Jeta e re”, nr. 2, Prishitnë, 1960.
[8]
“Jeta e re”, nr. 1, Prishtinë, 1961.
[9]
“Jeta e re”, nr. 2, Prishtinë, 1961.
[10]
“Jeta e re”, nr. 4, Prishitnë, 1961.
[11]
Hemingueji edhe diçka tjetër, në Ernest Heminguej, Plaku e deti dhe novela të tjera. Përkthyen: Masar Murtezai dhe Ramiz Kelmendi, Shtëpia botuese “MilladinPopoviq”, Prishtinë, 1957, fq. 179-187.
[12]
Edmund Vilson, Heminguej - masa e moralit, në “Jeta e re”, nr. 4, Prishtinë, 1961, fq. 498-502.
[13]
Hasan Mekuli, Jeta dhe vepra letrare e Ernest Heminguejit, në “Jeta e re”, nr. 1, Prishtinë, 1974, fq. 112-130.
[14]
Hasan Mekuli, Njeriu në stuhinë e fatit, Plaku dhe deti, në “Jeta e re”, nr. 4, Prishtinë, 1978, fq. 601-608.
[15]
Ernest Heminguej, Njëmendësia e jashtëzakonshme. Shenimi për autorin dhe përkthimi i poezive nga Fadil Bajra, në “Jeta e re”, nr. 4, Prishtinë, 1988, fq. 439-456.
[16]
PiroMisha, Parathënie, në Ernest Heminguej, Dëborat e Kilimanxharos, tregime, novela, etj. E përktheu nga origjinali Piro Misha, Tiranë, 1990, fq. 3-25. Në këtë ble voluminoz janë përfshirë edhe dy pjesë të tjera: Një festë që e ke gjithnjë me vete dhe Heminguej përletërsinë.
[17]
Dy fjalë, në Ernest Heminguej, E sotmja është e premte. Tregime. I shqipëroi nga origjinali Artjan Guskiqi. Shtëpia Botuese “Toena”, Tiranë, 1996, fq. 3-5.
[18]
Harry Levin, Observations on the style of E. Hemingway në: American Critical Essays, London, 1961, fq. 311.
[19]
Mc Michael G. and others, Concise Anthology of American Literature, McMillan Publishing Company, London, New York, 1985.
[20]
Shipley, T. J., A Dictionary of World Literature, Littlefield, Adams and Co., Totowa, New Jersey, 1969.
[21]
Stallknecht N. P. and Frenz, ed., Comparative Literature. Method and Perspective, Southern Illinois University Press, Carbondale, 1973.
[22]
Vanspanckeren, K, Outline of American Literature, USIA, 1995.
Browse journals by subject